PAPA O LE FAATOLOTOLO-GA-TAMA

$35.00

Performed by the Gataivai Methodist Church. One of Samoas myth in the village of Gataivai Savaii.